Start Tjänster Om MiGo Kontakt Kompisar
 logga

Rådgivning till fastighetsägare vid restaurering och ombyggnation.

Antikvariska kontroller vid restaurering med byggnadsvårdsbidrag.

Byggnadsinventeringar med dokumentation, åldersbestämning och kulturhistorisk värdering.

Vårdplaner med skadebesiktning, åtgärdsförslag och underhålls-planering.

Uppmätning och ritningsframställning.

Utbildningar och föredrag på tema byggnadsvård, arkitekturhistoria, restaureringsideologier m.m.

 

 

  olarsvallen
Start    Om MiGo  Kontakt  Kompisar